AIS – Automatiskt Identifierings System

AIS - Historia

1993 – Adveto först i världen att sälja programvara för AIS?

Tidiga AIS-experiment gjordes av svenska sjöfartsverket redan 1991,
drevs främst genom Bo Tryggö och Benny Pettersson.
Kontakten med Bo Tryggö blev under 1993 en förfrågan från Sjöfartsverket
till Adveto om anpassad programvara för ett testsystem med ett antal
”GPS-transpondrar” (benämningen AIS fanns ännu inte) 
som skulle installeras bl.a. på Styrsöbolaget i Göteborg. Installation
skulle ske på ett tiotal fartyg.Det primitiva AVMS hade nu fått ge vika för uppfinningen från Håkan Lans
dvs. ”GPS-transpondern” som med synkron överföring och överlägsen
kapacitet nu helt tog över.
I efterhand har det visat sig att dessa tiotal "test-system" nämnda ovan
är de de första AIS-system i världen !

Sjöfartsverket beställde Hårdvaran (gps-transpondrar) från Rymdbolaget,
avdelningen ägs numera av SAAB.
Programvaran till de tio testsystemen köptes från Adveto och bestod av
standardprogramvara med en speciell driver för "gps-transpondern".

Summering:
  1. AIS är en Svensk uppfinning!
  2. De första installationerna i världen gjordes i Sverige!
  3. Adveto fick förtroendet att leverera elektroniska sjökort med
    AIS-visning, förmodligen de första sålda i världen !

Styrsöbolagets Fröja förtöjd vid Saltholmen,
Utrustad redan 1993 med AIS och Adveto-system Copyright Adveto

AIS - Fördelar

AIS är en svensk uppfinning och är ett system som tagits fram av den
kände svenske uppfinnaren Håkan Lans.
Systemet togs ursprungligen fram för kollisionsvarning och kommunikation mellan flygplan.

FN-organisationen IMO (International Maritime organisation) som är högsta
bestämmande organ för sjöfarten i världen,
har gjort AIS till "carriage requirement" dvs. fartyg över 300 ton MÅSTE ha AIS.
Tidtabellen då AIS måste vara installerad ombord är 1 januari 2005.

AIS – även för mindre fartyg

Även om ingen tvingande förordning ännu finns, har även mindre fartyg
mycket att vinna på att installera AIS-utrustning ombord.
Redan idag finns i Sverige utrustning ombord på alla Sjöfartsverkets lotsbåtar,
Kustbevakningen mm.
Styrsöbolaget i Göteborg har sedan 1993 AIS installerat i alla av rederiet
ägda passagerar- båtar.
Waxholmsbolaget som opererar i Stockholms skärgård installerade AIS 2001.

AIS – ”ser bakom hörn”


© Sjöfartsverket

På bilden ovan ser vi hur två fartyg möts med land mellan fartygen.
Intressant är att notera att fartygen inte kan se varandra, inte ens med radar !
(Bild ovan nere till vänster)
Däremot kan AIS-utrustningen (bilden ovan nere till höger) indikera
att ett fartyg är på väg och att ett möte är att vänta inom kort.


Ljud (engelska) till ovanstående animation

AIS – "ger korrekt information"


© Sjöfartsverket
På bilden ser vi ett större fartyg som girar. Fartyget är en s.k. ”akterladdare” dvs är ett lastfartyg med överbyggnaden (=mycket god radar-reflektor) akterut. Det är lätt att förstå att radar bilden på en mötande båt fångar akterskeppet och i en gir, till en början, ger en helt falsk bild av hur det mötande skeppet girar. Fartyget kan gira hela 30-50 grader innan korrekt information erhålls. Dvs på radarbilden får man intrycket att det girande fartyget girar åt motsatt riktning mot verkligheten !!!

En AIS ger däremot korrekt information förutsatt att AIS- antennen är placerad på ett lämpligt ställe (nära fartygets pivot-punkt eller rotationscentrum) eller att Heading-info överförs via AIS.


Ljud (engelska) till animering

AIS - kommunikation

Fartyg med AIS ombord har möjlighet att kommunicera genom att skicka
textmeddelanden mellan fartygen.
I stället för att ropa på VHFen kan ett textmeddelande snabbt skickas selektivt till enbart en båt,
eller ett ”broadcast” meddelande till alla inom hörhåll.

Kommunikation kan naturligtvis även ske mellan fartyg och en landstation.

AIS – övervakning

Med AIS kan övervakning ske även från land.
Övervakningen av alla fartygen kan göras som komplettering till den övervakning
som kontinuerligt sker av navigeringen ombord.

Adveto AECDIS-2000 och AIS

Idag är AECDIS-2000 det mest använda programmet i Sverige för AIS-presentation.

Historia:
Hösten 2000 släppte Adveto ett nytt system (AECDIS-2000) med mer AIS-funktionalitet än tidigare.
Det nya systemet har även ett antal nya AIS-funktioner som exempelvis enklare sändning av
textmeddelanden.
Nu ”klickar” man bara på båtsymbolen i sjökortet och skriver in sitt meddelande –
vips har den andra båten meddelandet på sin skärm.

Stor AIS - Order till Adveto

Övriga Länkar på nätet:

Sjöfartsverkets AIS-info
Länk till Finska Sjöfartsverket
Länk till uppfinnaren Håkan Lans